Translate

24/03/2017KÉN CHỒNG

Mẹ bảo đang mơ cháu để bồng
Mình thì cũng chán cảnh nằm không
Anh tơ dẫn tới chưa ưng dạ
Chị mối đưa sang chẳng hợp lòng
Cách ngõ măng tơ vài bốn chú
Gần nhà cứng tuổi có dăm ông
Tìm người kết tóc sao khó vậy
Đến tán mau lên tớ gọi chồng

Đăng nhận xét